Profesionalna ugostiteljska oprema

Reklamacije

Kako bi što prije obradili Vaš reklamacijski zahtjev molimo Vas da nam pošaljete potrebne dokumente za pokretanje reklamacijskog postupka, i to:

Kod reklamacije potrebno je dostaviti:

 • Zapisnik o reklamaciji
 • Kopiju računa
 • Za ugrađene dijelove zahtijevamo predočenje računa/radnog naloga, mehaničara/servisa (za dijelove uz koje je obavezno mijenjati i popratni sadržaj ili napraviti potrebne radnje molimo priložiti račun/radni nalog ako su isti promijenjeni ili su napravljene određene radnje).
 • Fotografiju cijelog artikla
 • Fotografije oštećenja zbog kojeg se reklamira (poželjno iz više kutova uz adekvatno osvjetljenje)
 • Fotografije serijskog broja (ako postoji)

Opći uvjeti jamstva (uvjeti za sve programe obuhvaćene jamstvom)

 • Jamstvo započinje danom kupnje proizvoda od strane krajnjeg korisnika. U slučaju zamjene kupljenog proizvoda jamstveni rok se računa od kupnje prvog proizvoda (od datuma na jamstvenom listu)
 • U slučaju reklamacije na kupljeni proizvod potrebno je imati zapisnik o reklamaciji, jamstveni list, račun za kupljeni proizvod, za ugrađene dijelove zahtijevamo predočenje računa/radnog naloga mehaničara/servisa (za dijelove uz koje je obavezno mijenjati i popratni sadržaj ili napraviti potrebne radnje priložiti račun/radni nalog ako su isti promijenjeni ili su napravljene određene radnje)
 • Jamstvo je ograničeno na zamjenu neispravnog proizvoda novim i/ili povrat novaca ako reklamirani dio više iz nekog razloga nije dostupan
 • Troškovi nastali od treće strane nisu uključeni u jamstvo (npr. troškovi ugradnje, dostavna služba…)
 • Proizvod mora ugraditi kvalificirana/ovlaštena osoba/servis

Jamstvo neće vrijediti u sljedećim uvjetima (vrijedi za sve programe obuhvaćene jamstvom)

 • Ako proizvod nije ugrađen u skladu s uputama proizvođača ili ako su slični prepravci izvedeni naknadno
 • Ako je proizvod ugrađen u kuhinjski element koji nije predviđen po katalogu
 • Ako je proizvod oštećen prilikom ugradnje ili nepravilno ugrađen
 • Ako se proizvod upotrebljavalo u nepropisno i van okvira upustava
 • Ako su napravljene manipulacije na električkim uređajima te mijenjana ili zamijenjena ne odgovarajuća oprema koja nije u skladu sa artiklom i uputstvima proizvođača
 • Ako oprema radi u nepovoljnim radnim uvjetima (prevelikom opterećenju od propisanih normativa artikla, …)
 • Ako je oštećenje uzrokovano lošim održavanjem samog uređaja ili fizičkim oštećenjem
 • Ako je došlo do redovnog trošenja materijala kod potrošne robe (vilice,čaše, setovi hrane za van, itd.)
 • Jamstvo vrijedi samo za tvorničke pogreške

Jamstvo na određeni artikl nije prenosivo te vrijedi samo i jedino prvom kupcu.

Račun kao dokaz kupnje je obavezan za sve reklamacijske postupke.

Ako popravak/zamjena artikla ne bude moguća zadržavamo pravo ponuditi zamjenski artikl iste ili veće vrijednosti ili u slučaju nemogućnosti zamjene vratiti dio novca proporcionalan preostalom pretpostavljenom životnom vijeku artikla.

Artikl održavajte i popravljajte uvijek i strogo u skladu s uputama proizvođača jer u suprotnom može doći do oštećenja artikla koje bi moglo uzrokovati ozbiljnu nezgodu.

Ideal Plus d.o.o. će organizirati prikup reklamirane robe o svom trošku te istu poslati na potrebne provjere, u slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim i/ili povrat novaca snosi Ideal Plus d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

Ideal Plus d.o.o. jamči za ispravnost proizvoda u vremenu trajanja jamstva (računajući od predaje proizvoda kupcu) te je dužan u slučaju reklamacije proizvoda isti poslati na provjeru i/ili popraviti u razumnom roku, ako to nije moguće dužan je kupcu predati zamjenski artikl iste ili veće vrijednosti, a u slučaju nemogućnosti zamjene vratiti novac.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije proizvod će se dati stručnoj pravnoj osobi i/ili na vještačenje vještaku.

U slučaju da se utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak stručnog ispitivanja snosi Ideal Plus d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

Jamstvo na kupljene proizvode traje godinu dana ukoliko nije drugačije navedeno jamstvenim listom. Ako uz proizvod niste dobili jamstvo, račun je jamstvo za kupljenju robu.